הנהלה


אמנון שוסטק מנכ"ל
עמנואל מרינקו - יו"ר


דרי ילון

מנהל סניף תל אביב

קובי פרץ

מנהל סניף חיפה
וראש תחום הגנות

מיכאל רוטניצקי

ראש תחום תחנות כוח

סשה זינגר

מנהל סניף באר שבע