חיפה

רחוב המסילה 20 א,

כניסה A, נשר 

טלפון: 04-8422077

פקס: 04-8418190

דואר אלקטרוני: office@yanih.co.il

תל אביב

פארק עתידים תל אביב בנין 7 ת.ד.58157

מיקוד 61581

טלפון: 03-6479256

פקס: 03-6479255

דואר אלקטרוני: yani@yanielecta.co.il

פארק תעשיה עומר

הגת 2

מיקוד 84965

טלפון: 08-6900053

פקס: 08-6466138

דואר אלקטרוני: yani_bs@yanielecta.co.il